ankieta

Badanie satysfakcji Klienta

Proszę powiedzieć, jakie czynniki wyboru są dla Pana(i) najważniejsze przy zakupie okien. Proszę wskazać maksymalnie 3 najbardziej Pana(i) zdaniem istotne.
dobra jakość tego typu produktów (ogólnie)
renomowana marka produktu
niska cena
dostępność w pobliżu miejsca zamieszkania
polecenie znajomych
fachowość obsługi w punkcie sprzedaży
dobra jakość montażu (fachowa ekipa)
krótki termin od zamówienia do montażu okien
gwarancja
informacje z reklamy, np. telewizyjnej, radiowej